Dør og vindu

Ingen giftig impregnering. Bare ren natur.
Holdbart i 100 år. Minst. Vi garanterer de første 25.

Et verdivalg

Kjernevinduet er eneste vindu på markedet med 25 års garanti mot sopp og råte.
Sannsynligvis holder det i 100 år. Minst.

Når du velger Kjernevinduet, gjør du et verdivalg. Du velger mer enn form og farge. Du velger 100 prosent håndverk. Du velger ubegrenset frihet. Uansett størrelse, design, profil, farger eller hasper. Enten det er snakk om restaurering eller nybygg.

Vi vet hvordan et vindu eller ei dør skal lages for at det skal bli holdbart og passe inn i øvrig arkitektur.

Fagkunnskapen

Når du har restaurert noen hundre vinduer fra 1850 og deromkring, så vet du hvordan de gamle mesterne gjorde jobben. Du vet hvilke materialer de brukte. Du vet hvordan holdbare vinduer lages.

Når vi i Snekkeriet får inn et vindu som er 150 år gammelt, studerer vi tettheten på årringene, hvor smekkert materialet er og hvor på treet det er hentet ut fra. Vi vil utforske og forstå hvorfor dette vinduet har holdt godt så lenge. Vi stoler på de lokale materialvalgene og de lokale tilpasningene som er blitt gjort og baserer vår restaurering på de samme valgene. Det gjør oss og vår kompetanse unik. Det handler i bunn og grunn om å børste støvet av gamle håndverkstradisjoner og foredle den norske kulturarven vår.

Derfor er hvert eneste vindu vår stolthet – og dermed din trygghet.

Kjerneveden

De eldste stavkirkene har stått i 900 år. Uten en spiker, fordi konstruksjonen er genial. Uten å råtne, fordi kjerneved tåler tidens tann. Over 200 år gamle furutrær, som har stått i høyden og vokst sakte. Sånn at årringene er tette og veden mørk.

Den innerste delen, som ikke transporterer vann. Som er full av harpikssyrer. Som står imot sopp og råte. Samme sort ved som vi bruker på Snekkeriet. Minst 200 år gammel, seinvokst furu.

Dessverre finnes en del triste historier om produkter av ”kjerneved” som bare inneholder en liten brøkdel kjerneved. Resten er vanlig ved, og dermed utsatt for sopp og råte.

Sånne sjanser tar ikke vi.