Rådgivning og prosjektering

Generasjonskunnskap i kombinasjon med ekte lidenskap for treverk
gjør oss til et kompetansesenter for privatkunder og arkitekter.

Prosjektering

Snekkeriet har alltid slått et slag for det unike. Vi evner å se forbi begrensninger og problemer, og ikke etter dem. Dette tankesettet krever fri kreativitet i arbeidet med skisser, farger, former og materialer. Her på Snekkeriet elsker vi denne prosessen, og den store variasjonen av lagspillere vi møter hos våre oppdragsgivere. Huseiere, arkitekter eller designere – uansett hvor drømmen kommer fra, så er vi her for å hjelpe. Kompetanse er nøkkelen. Den sikrer en god fremdrift og leder oss alltid frem til et vellykket resultat.

 

Vi har over tid tilegnet oss generasjonskunnskap som stolte håndverkere og arkitekter før oss har skapt. Fasiten over de gode materialene gir oss en unik mulighet til å restaurere og verne om vår verdifulle kulturarv.  Bred kompetanse fra kjerneved til CNC-teknologi gjør oss faglig sterke og allsidige. At vi har hjertet på riktig plass er heller ingen ulempe.

 

Vernede hus

Over flere tiår har vi tilegnet oss kunnskap om husbygging, gamle håndverkstradisjoner og historie. Vi kan vernede hus.

Mens en byggmester kanskje gir råd om omkledning, bytte av vinduer, gulv og dører, ser vi i Snekkeriet på helheten i bygget og de materialene som allerede er i bruk. Kan den samme kledningen stå i hundre år til? Kan deler av vinduene erstattes ved bruk av det samme materialet? Vi gjør våre vurderinger ut fra å skåne huset og få minst mulig inngrep. For oss er det viktig å tenke økonomi, miljø og kulturhistorie på vegne av husets og kundens vegne.

Foredrag

Snekkeriets daglige leder, Atle Aune, holder foredrag innen blant annet massivtrebygging, vindusproduksjon, gamle håndverkstradisjoner og miljøregnskap med varmetap og strømsparing. Ta kontakt med ham direkte dersom du og din bedrift ønsker mer informasjon om foredragene hans.

Restaureringskurs

Hos oss kan du få et restureringskurs for vindu og dører. Vi har avholdt tredagers kurs for museumshåndverkere og kortere kurs for andre interesserte. Ta kontakt med oss for å høre mer om våre kurs.

Kurs for huseiere

Etter hvert vil vi tilby kurs for huseiere slik at de kan lære seg mer om blant annet kitting, materialvalg og skjæring av glass.